AVG: Privacy

PRIVACY VERKLARING

Voedingsadvies, wandel- en hardlooptrainster: Sophie Janssen- Van Laar, werkadres, Shomonstraat 4, 6269 GD Margraten. Tevens ben ik werkzaam bij BMetric, fysiotherapie, osteopatie, Past. Brouwersstraat 6a 6269 BP Margraten.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Website: www.sophit.nl,
Telefoonnummer: 06 48144707
E-mail: info@sophit.nl

Mijn praktijk betreft een éénmanszaak waardoor ik zelf de verantwoordelijk ben voor de Gegevensbescherming van mijn praktijk. Persoonsgegevens worden in papieren dossiers bewaard en opgeslagen in afsluitbare kast. Digitale gegevens, betreffend mailing, zijn goed beveiligd in computer, die versleuteld is met wachtwoord.

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, uitsluitend voor doeleinde waarvoor u mij hebt gecontracteerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

Ik verwerk uw persoonsgegevens om een zo goed mogelijk voedingsadvies op maat te maken.

Bewegingsbegeleiding, om een zo goed mogelijk inzicht te hebben, of er gezondheidsindicaties zijn voor te sporten.
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Ik bewaar uw persoonsgegevens 15 jaar, vanaf het laatste consult.
Ik verstrek geen gegevens aan derden.
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@sophit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, maak ik vervolgens een afspraak met u, om samen alle benodigde gegevens over te dragen.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@sophit.nl.